Wspomnienia minionych udanych projektów i nowe wyzwania – tak można by streścić doroczne spotkanie użytkowników aSISt i tranSIS, które odbyło się 26 października br. w Q Hotel Plus we Wrocławiu. Gospodarzami spotkania były jak zawsze firmy FINGO i GPM Systemy (w osobach ich Prezesów oraz wybranych Specjalistów), zaś Gośćmi – przedstawiciele Zrzeszeń SGB i BPS oraz Spółdzielni Instytucjonalnego Systemu Ochrony.

Goście z Poznania i z Warszawy, ze Zrzeszeń i Spółdzielni SGB i BPS to nie tylko nasi Klienci, część z nich to już także nasi dobrzy znajomi, więc atmosfera od pierwszych minut była bardzo sympatyczna, co niewątpliwie ułatwiło merytoryczną pracę.

W pierwszej części spotkania omówiliśmy iON – nasz najnowszy produkt. Jest to najmłodsze dziecko w rodzinie aSISt, a zarazem drugi nasz system służący do obsługi sprawozdawczości regulacyjnej. Aplikacja webowa iON jest przeznaczona do obsługi bardzo dynamicznie rozwijającej się sprawozdawczości rejestrowej. Termin „sprawozdawczość rejestrowa” odnosi się do takiego typu sprawozdań, którego dane mają charakter zatomizowany, rejestrowy i relacyjny. Ma źródła w projekcie Europejskiego Banku Centralnego AnaCredit – centralnej bazy danych kredytów w strefie euro i stanowi nową odmianę względem sprawozdań wymiarowych XBRL obsługiwanych w aSISt. Z uwagi na format (model relacyjny) i ilość danych (miliony rekordów) sprawozdania rejestrowe nie mogą być przetwarzane w aSISt – stąd nowy dedykowany produkt. Aplikacja zintegrowana z nowym modułem ETL oraz z modułem do logowania i autoryzacji tworzy kompletny system do tworzenia i wyliczania automatycznego sprawozdawań rejestrowych. Obecnie pozwala on tworzyć i automatycznie wypełniać sprawozdanie Rejestr Instrumentów Finansowych oraz udostępnia podgląd wyliczonych danych. Wyzwania: zaimplementowanie kolejnych sprawozdań i umożliwienie edycji wyliczonych danych w aplikacji webowej.

W tym roku obchodzimy 10-lecie systemu tranSIS – aplikacji, która służy Zrzeszeniom do gromadzenia sprawozdań tworzonych przez banki spółdzielcze w aSISt. Nie mogło więc zabraknąć podczas naszej sesji prezentacji na temat historii tej aplikacji. Nawet długoletni użytkownicy tranSISa kręcili głowami ze zdumienia, jak długą drogę przebyliśmy – początkowo tranSIS obsługiwał zaledwie 2 sprawozdania, z których tworzone były sprawozdania zbiorowe dla nadzorców; obecnie aplikacja ta obsługuje kilkadziesiąt sprawozdań. Obok tzw. zbiorówek, tworzone są również sprawozdania zagregowane. W kontekście każdego sprawozdania, w każdym okresie sprawozdawczym możliwe jest budowanie oddzielnego rejestru korekt i wyłączeń, z którego dane automatycznie nanoszone są w procesie agregacji na sprawozdanie zagregowane. Ponadto tranSIS pozwala obecnie tworzyć w celach audytowych tzw. instancje tymczasowe sprawozdań zagregowanych, w których możliwe jest wydzielenie danych sprawozdawczych, korekt oraz wyłączeń.

Oczywiście rozwój ma swoją cenę. W przypadku tranSISa tą ceną jest wydajność aplikacji, która ostatnio znacznie się pogorszyła, co stało się jedną z najważniejszych kwestii w dyskusji. Postanowiliśmy natychmiast działać. Ustaliliśmy konkretne kroki naprawcze do realizacji w najbliższych dniach i tygodniach. Przyjmujemy za nasz punkt honoru, aby wydajność tranSIS, mimo olbrzymiej ilości danych i procesów, była na poziomie satysfakcjonującym naszych Klientów.

Po zaprezentowaniu bogatej historii tranSISa skierowaliśmy uwagę naszych Gości na wspomnienia znacznie nowsze. W bieżącym roku zakończyliśmy bowiem 2-letni projekt IPS dla Instytucjonalnego Systemu Ochrony. Powstanie Systemu Ochrony było milowym krokiem w najnowszej historii polskiej bankowości, a zaprojektowanie, stworzenie i dostarczenie oprogramowania do obsługi Spółdzielni – jednym z naszych najbardziej znaczących projektów ostatnich lat. Jako twórcy aplikacji mogliśmy z satysfakcją i dumą stwierdzić, że to złożone przedsięwzięcie udało się nam wdrożyć w ustalonym zakresie, bez żadnych problemów i opóźnień. Zapewniliśmy przy tej okazji naszych Gości, że nie zamierzamy spocząć na laurach. Trzymamy rękę na pulsie i jesteśmy gotowi do dalszego rozwijania aplikacji w zakresie, jakiego oczekują nasi Klienci.

Mając na uwadze wzrastające zapotrzebowanie co do zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, przedstawiliśmy podczas spotkania nową wizję systemu do opracowywania i generowania złożonych analiz zagregowanych. Dostępność takich analiz poprzez aplikację webową dla banków spółdzielczych wzmocniłaby znacząco ochronę instytucjonalną w danej grupie banków. Pomysł spotkał się z żywym zainteresowaniem odbiorców – a zatem możemy się spodziewać ciągu dalszego. Zagadnienie bardzo aktualne, duże wyzwanie.

Ostatnia prezentacja tegorocznego spotkania dotyczyła interesującej nowości w świecie finansów i techniki komputerowej – technogii BlockChain oraz kryptowaluty bitcoin. Wyjaśnienie najważniejszych zagadnień tego wciąż nowego zjawiska pozwoliło uczestnikom nie tylko zrozumieć jego podstawy, ale również podjąć krótką dyskusję, w jaki sposób BlockChain i bitcoin mogą wpłynąć na bankowość w przyszłości. Można oczekiwać, że kryptowaluty już w niedalekiej przyszłości będą wpływać na świat finansów i bankowości.

Prezentowanie wizji rozwoju naszych systemów wywołało duże zaciekawienie. Gdyby nie nadchodzący wieczór, dyskusjom nie byłoby końca.

Po intensywnych godzinach pracy rozrywkę zapewnił nam wrocławski Teatr Improwizacji Jesiotr. Jest to interaktywny teatr, tworzący swoje krótkie scenki ad-hoc z udziałem widzów. Uczestnicy spotkania bardzo chętnie przyjęli konwencję zabawy, a efektem były wybuchające raz po raz salwy śmiechu.

Dzień użytkowników aSISt i tranSIS zamknęliśmy uroczystą kolacją w hotelowej restauracji. Biesiada upłynęła w znakomitej atmosferze i przeciągnęła się do późnej nocy, co jednak nie przeszkodziło naszym Gościom wyruszyć nazajutrz do Hydropolis – nowoczesnego wrocławskiego centrum multimedialnego, którego motywem przewodnim jest woda.

Tegoroczne wydarzenie znalazło duże uznanie w oczach uczestników. Za rok kolejne, co najmniej równie interesujące – już teraz wiemy, że nasi Goście chętnie znowu do nas przyjadą.