Dzień użytkowników aSISt i tranSIS 2016

Śmiała wizja i bardzo pozytywny odbiór ze strony Klientów – tak w największym skrócie można podsumować doroczne spotkanie użytkowników aSISt i tranSIS, które odbyło się 24 listopada br. w hotelu Mercure we Wrocławiu. Gospodarzami spotkania były firmy FINGO i GPM Systemy (w osobach ich Prezesów oraz doświadczonych Specjalistów), zaś Gośćmi byli przedstawiciele Zrzeszeń oraz Spółdzielni SGB i BPS.

Gości z Poznania i z Warszawy, ze Zrzeszeń i Spółdzielni SGB i BPS, powitaliśmy w samo południe. Większość z nich to nie tylko nasi Klienci, ale już także nasi dobrzy znajomi, więc atmosfera od pierwszych minut była bardzo sympatyczna, co niewątpliwie ułatwiło merytoryczną pracę.

Z prezentacji na prezentację robiło się coraz ciekawiej.

W pierwszej części spotkania omówiliśmy nasze największe bieżące projekty – Monrep i IPS. Monrep jest nowym typem sprawozdawczości, który wkrótce będzie obowiązywał w Polsce i który będzie obsługiwany w naszej rodzinie produktów. IPS z kolei to System Ochrony Instytucjonalnej, którego celem jest monitorowanie płynności banków zrzeszonych w tym systemie. Żywa dyskusja, wiele pytań ze strony uczestników pokazywały jednoznacznie jak ważne jest, aby ze sobą rozmawiać bezpośrednio w trakcie realizacji projektów.

Kolejne prezentacje skupiały się wokół pytania: jak będą rozwijać się nasze systemy w ciągu najbliższych kilku lat? Odpowiedź wyznaczają z jednej strony nowe zapotrzebowania rynku bankowego (czy szerzej finansowego), nowe regulacje prawne Unii Europejskiej oraz krajowe, z drugiej zaś – coraz nowocześniejsze możliwości tworzenia oprogramowania.

Z nowych rozwiązań, będących w fazie koncepcji lub prototypowania zaproponowaliśmy:

  • System AnaCredit – program, który ma dostarczać informacje o kredytach w krajach strefy euro, a docelowo we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w oparciu o koncepcję wypracowaną przez Europejski Bank Centralny we współpracy z bankami centralnymi krajów strefy euro. Celem bazy danych AnaCredit jest monitorowanie kondycji banków i ograniczanie ryzyka kredytowego, aby zapobiegać kryzysowi finansowemu, jak ten z 2008 roku.
  • System do centralnego automatycznego zarządzania sprawozdaniami w obrębie grupy banków spółdzielczych należących do Banku Zrzeszającego. Sprawozdania, które każdy bank spółdzielczy jest zobowiązany regularnie dostarczać do nadzorcy, zawierają olbrzymie ilości danych – właściwie niemożliwe jest wypełniać je ręcznie. Do szybszego ich wypełniania służą obecnie tzw. „mapowania”, które na podstawie skomplikowanych wyrażeń potrafią wypełnić takie sprawozdanie. Niemniej jednak problematyczne jest to, że każdy bank spółdzielczy zarządza tym procesem inaczej, Bank Zrzeszający ma ograniczony wpływ na płynność tego procesu. Usprawnieniem mógłby być centralny system, który będzie potrafił wypełnić takie sprawozdanie dla banku i rozesłać je automatycznie do odpowiednich jednostek.
  • System do automatyzacji procesu sprawozdawczego – rodzaj wirtualnego użytkownika, który wydaje odpowiednie polecenia typu „utwórz sprawozdanie”, „zasil sprawozdanie danymi”, itd. Odpowiednie serwisy potrafią takie polecenia rozpoznać i zrealizować. W przypadku rutynowo wypełnianych sprawozdań taki system pozwoliłby całkowicie zastąpić pracę człowieka.
  • DataHub – konsolidator raportów. Jest to narzędzie, które umożliwia dostęp do danych, a jednocześnie zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, uwzględniający ochronę danych osobowych.
  • aSISt as a Service (AaaS) – kolejny krok w kierunku automatyzacji procesów sprawozdawczych; rozwiązanie chmurowe w postaci serwisów, które zapewnią wypełnianie i obsługę sprawozdań we wszystkich typach banków. Szczególnie w odniesieniu do sprawozdań dziennych taka usługa mogłaby być bardzo przydatna.

Prezentowanie wizji rozwoju naszych systemów wywołało duże zaciekawienie. Gdyby nie nadchodzący wieczór, dyskusjom nie byłoby końca.

Po intensywnych godzinach pracy rozrywkę zapewnił nam mistrz stand-upu Jim Williams. Przez godzinę doprowadzał nas do łez ze śmiechu, opowiadając o niespodziankach, jakie czekają na Amerykanina, który postanowił osiąść w Polsce.

Dzień użytkowników aSISt i tranSIS zamknęliśmy uroczystą kolacją, która upłynęła w znakomitej, biesiadnej atmosferze. Biesiada przeciągnęła się do późnej nocy, co jednak nie przeszkodziło naszym Gościom wyruszyć nazajutrz na wrocławski Rynek, by zobaczyć unikatową wystawę „Tysiąc lat Wrocławia” w Muzeum Miejskim.

Tegoroczne wydarzenie znalazło duże uznanie w oczach uczestników. Za rok kolejne, co najmniej równie interesujące – już teraz wiemy, że nasi Goście chętnie znowu do nas przyjadą.