Gamifikacja w profilowaniu inwestorów indywidualnych w szwajcarskim Hypothekarbank Lenzburg AG

Indywidualna diagnoza, profilowanie inwestycji i związane z tymi procesami szkolenia zazwyczaj realizowane są w bankach poprzez wywiady lub papierowe kwestionariusze. Hypothekarbank Lenzburg AG zdecydował się pójść o krok dalej i wprowadzić gamifikację opartą na algorytmach, pozwalającą lepiej zrozumieć swoich klientów i przygotować dla nich indywidualnie dopasowane oferty.

Hypothekarbank Lenzburg AG to 150-letni bank szwajcarski z siedzibą w rejonie Zurychu. Jego prezes Marianne Wildi stawia na technologię i uznaje oprogramowanie za kluczowy kierunek rozwoju bankowości. W 2017 roku bank wybrał firmę FINGO jako swojego partnera w realizacji narzędzia, które pomoże menedżerom ds. relacji z klientami lepiej zrozumieć inwestorów i umożliwić im wybranie najlepszej strategii inwestycyjnej.

Aplikacja opracowana dla Hypothekarbank Lenzburg AG prowadzi inwestorów przez serię interaktywnych slajdów, które pozwalają sprawdzać wiedzę klientów o narzędziach inwestycyjnych, zrozumieć ich strategiczne cele i za pomocą specjalnych szkoleń pomóc im lepiej poznać mechanizmy inwestycyjne.

Przepływ aplikacji jest nieliniowy i opiera się na algorytmach opracowanych w szwajcarskim instytucie badawczym, a kolejne pytania są modyfikowane przez poprzednie odpowiedzi. W ten sposób każda sesja diagnozowania, profilowania i treningu jest niepowtarzalna i pozwala stworzyć realny profil osoby odpowiadającej na pytania. Efektem zastosowania aplikacji jest zwiększona świadomość, większe zaufanie i j bardziej przejrzyste cele realizowane przez Hypothekarbank Lenzburg AG.

Zespół programistyczny wykorzystał .NET Core 1.1, i Hexagonal Architecture (ports-and-adapters). Do wizualizacji danych wykorzystano bibliotekę d3.js. Testowanie aplikacji odbywa się za pomocą testów jednostkowych C# (xUnit, NSubstitute), JavaScript (Jasmine) oraz testów UI (Selenium).

Grzegorz Motriuk
About

I'm a sales and marketing manager specializing in IT. I believe that agility in a tech organization means that it has to reinvent itself as often as possible.