FINGO i ZOSIA 2018

ZOSIA, czyli Zimowy Obóz Studentów Informatyki A., jest to organizowana przez Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego konferencja naukowa, poświęcona tematom okołoinformatycznym. Co roku gromadzi mniej więcej 200 osób (aktualnych studentów Instytutu Informatyki, absolwentów oraz wykładowców), które przez 4 dni z rana cieszą się górami, po obiedzie zaś zasiadają, by wspólnie wysłuchać wykładów branżowych oraz prowadzić ożywione dyskusje na ich temat.

Nie dajcie, proszę, zwieść się pozorom, że skoro całość organizowana jest przez studentów, to poziom będzie niski. Bynajmniej, zdecydowana większość wykładów przewyższa merytorycznie poziom branżowych konferencji czy meet-upów technicznych, na których zwykliśmy bywać.

Tegoroczna, już 18. edycja, odbyła się w dniach 22 – 25 lutego 2018 w Pokrzywnej. FINGO po raz drugi było jej dumnym sponsorem. Oprócz naszego wsparcia w organizację całego przedsięwzięcia, mieliśmy też swój niemały wkład merytoryczny. Tak więc, spośród 27 wykładów jeden należał do nas. Nasz przedstawiciel, Grzegorz Byrka, podzielił się ze słuchaczami wykładem na temat zarządzania długiem technicznym w projekcie.

Cieszymy się, że prezentacja stała się zalążkiem owocnej dyskusji oraz okazją do wymiany doświadczeń miedzy uczestnikami, którzy chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat problemów z jakością kodu. Temat okazał się na tyle istotny, iż jeszcze w tym semestrze, w ramach zajęć z “Inżynierii oprogramowania”, będziemy obecni w Instytucie Informatyki, by go kontynuować.

Już teraz możemy zdradzić, że na ZOSI-ę 2019 również się wybieramy.

FINGO
About

At FINGO we promote a culture of maturity and lasting relationships. This helps us build better software and deliver value for our clients in the long run.