Eurofiling podsumowanie

W dniach 1.-3. czerwca br. odbyło się kolejne, dwudzieste pierwsze już spotkanie grupy Eurofiling, tradycyjnie połączone ze spotkaniem członków organizacji XBRL Europe. Tym razem uroczyście obchodzona była 10. rocznica założenia grupy, co zaowocowało licznymi wspomnieniami i anegdotami na temat pierwszych europejskich inicjatyw sprawozdawczych. Okrągłą rocznicę świętowaliśmy w miejscu, które miało znaczący udział w promowaniu technologii XBRL w ostatnich latach, a mianowicie w Madrycie, w siedzibie banku centralnego Hiszpanii.

W licznych próbach zastosowania XBRL prym wiodą europejskie instytucje nadzorcze: EBA jako nadzorca bankowy oraz EIOPA jako nadzorca ubezpieczeniowy. Między innymi dzięki dużemu zaangażowaniu grupy Eurofiling na poziomie europejskim zaistniał i jest na szeroką skalę wdrażany standard raportowy XBRL. Teraz, po pierwszych sukcesach w ujednolicaniu sprawozdawczości finansowej wchodzi w okres intensywnego wykorzystania. EBA już od ponad roku zbiera raporty przygotowane zgodnie z technologią XBRL i aktualnie pracuje nad kolejnymi rozszerzeniami zakresu danych objętych regulacjami europejskimi. EIOPA natomiast jest na ostatniej prostej i w najbliższym czasie cała infrastruktura zostanie uruchomiona produkcyjnie. Spotkanie to umożliwiło wymianę wniosków i spostrzeżeń, które pojawiły się w ostatnim czasie zarówno na poziomie technicznym jak i organizacyjnym we wszystkich krajach objętych wspólnym nadzorem finansowym.

W związku z tym, że w Europie ponad 8000 instytucji jest (lub w najbliższym czasie będzie) objętych nową sprawozdawczością, zastosowanie XBRL w Europie ma duży wpływ na rozwój samego standardu. Tematami nie budzącymi już tak dużych emocji jak w poprzednich latach, ale wciąż żywymi są: zawiłość technologii XBRL w styczności z użytkownikami końcowymi, jak również wydajność przetwarzania dużych sprawozdań. EIOPA zaprezentowała darmowe narzędzie T4U, w którym zastosowano nowatorskie podejście do walidacji sprawozdań XBRL na poziomie silnika bazodanowego, w celu zwiększenia wydajności. Narzędzie to jest promowane jako darmowa alternatywa dla komercyjnych produktów w okresie wdrażania technologii XBRL na potrzeby sprawozdawczości Solvency II rynku ubezpieczeniowego. Na problemy łatwości zapisu i przejrzystości starają się odpowiadać grupy robocze, a wśród nich nowa inicjatywa OpenModel (https://www.xbrl.org/news/open-information-model-call-for-participation/), której jedno z wczesnych spotkań organizacyjnych miało miejsce w czasie konferencji w Madrycie. Wiele narodowych instytucji nadzorczych wypracowało standardy pracy i wspierające je narzędzia, które zostały zaprezentowane podczas spotkania.

Cyklicznie odbywające się spotkania są również dobrą okazją do wyznaczania celów i konsultowania wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć sprawozdawczość XBRL w najbliższym czasie. Spotykają się tutaj zatem nie tylko nadzorcy z poszczególnych krajów europejskich i firmy doradcze zaangażowane w różne projekty związane z jednolitą sprawozdawczością. Pojawia się również liczna reprezentacja firm oferujących rozwiązania informatyczne, wspierające zarówno nadzorców jak i instytucje objęte tym nadzorem. Wśród dostawców rozwijających narzędzia wspierające pracę w technologiach XBRL jest również FINGO. Jest to zatem niebywała okazja do wymiany doświadczeń, jak również pochwalenia się wypracowanymi rozwiązaniami i udanymi wdrożeniami w różnych krajach.