Author: Szymon Krajewski

Dependency inversion: how to mock time in tests?

Time is an integral part of our lives — the same for the applications we develop. From the software engineering perspective, time is just another dependency which we introduce to our systems. And that’s OK. The situation might start to be problematic when some parts of the system are more dependent on time. How to test this component? How to mock the time?

In this article, I’m going to show you our approach to develop and test components which depend on time. We’ll get rid of time-dependency by creating a proper abstraction and applying the dependency inversion principle. Ultimately, we’ll create a mechanism to mock time in tests. Ready?

Read more...

Brak konsekwencji czy chwilowy chaos? Jak aktualizować standardy w zastanym projekcie?

Standard — słowo zazwyczaj odnoszące się do oczekiwań wobec czegoś, w inżynierii oprogramowania nabrało bardzo dosłownego znaczenia. Standaryzować chcemy wszystko – styl pisania kodu, komunikację pomiędzy usługami, bezpieczeństwo, architekturę, a nawet proces Code Review. Co jeśli przyjęta przez nas norma została powszechnie wyparta przez inny standard – wygodniejszy, lepszy, bardziej atrakcyjny. Czy można zmienić standardy?

Read more...

We use cookies to enhance your user experience. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Read more