Author: Barbara Biernat

UX Design kontra UI Design. A może zawsze razem – nigdy osobno?

User Experience (UX) i User Interface (UI) to jedne z najbardziej zagmatwanych, niewłaściwie używanych i interpretowanych terminów naszych czasów. W ostatnich latach coraz więcej słyszymy o responsywnym i intuicyjnym projektowaniu interfejsów w kontekście szerszym niż tylko aplikacje mobilne. Rozwiązania nieresponsywne i mało intuicyjne coraz częściej są przez użytkowników nieakceptowane. Dlatego tak ważny jest dobry UX – produkt musi być dobrze zaprojektowany, aby użytkownicy chcieli z niego korzystać. Dodatkowo, by usatysfakcjonować odbiorcę, niezbędny jest również przyjazny i prosty wygląd.

Jak możemy zauważyć, terminy UX i UI design często chodzą w parze, jednak czym te pojęcia się od siebie różnią, a co mają wspólnego? Zdecydowanie przyświeca im ten sam cel – sukces produktu. Ale czy są w stanie osiągnąć go osobno?

Read more...

UX versus UI. Do UX designers really exist?

User Experience (UX) and User Interface (UI) are among the most complicated, misused and misinterpreted terms in software development. In the last few years as an industry, we’ve been focusing on responsive and intuitive designs of interfaces in the contexts far beyond mobile apps. Non-responsive and unintuitive designs have been rightly ditched. That is why good UX is so important. The product must be well-designed if it is to attract users. In addition, to satisfy the user, a friendly and simple look is essential.

The terms UX and UI designs often go hand in hand, and are often confused. So what do they have in common and what are the differences? In both cases the aim is the same – to help the product succeed. But can it be achieved by focusing only on one of the areas?

Read more...

We use cookies to enhance your user experience. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Read more